Jadetana - เจตนา พัฒนาตนเอง พัฒนาตัวเอง แรงบันดาลใจ ลดน้ำหนัก

ออกกำลังกาย
อาหาร
ไอที
พัฒนาตนเอง ด้วย แรงบันดาลใจ

พัฒนาตนเอง เลิกเป็นคนแค่คิดเพ้อฝันแต่ไม่ลงมือทำ ด้วยการหา แรงบันดาลใจ หลายๆรูปแบบมากระตุ้นความอยากได้ อยากเป็น อยากมี และพุ่งไปสู่เป้าหมายที่คาดฝันไว้ให้จงได้ในเวลาที่ตัวเองกำหนด

การสร้างแรงบันดาลใจนั้นสำคัญมากๆเพราะหากคนเราปราศจากแรงบันดาลใจ ก็จะเป็นการใช้ชีวิตไปวันวันโดยไร้สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ตัวเองพยายามไขว่คว้าหาเป้าหมาย แรงบันดาลใจเปรียบเสมือนกับน้ำมันรถที่ขาดไม่ได้ หากหมดไป รถก็จะไม่ทำงานและจอดนิ่งหยุดอยู่กับที่ ไม่สามารถขับเคลื่อนไปหาจุดมุ่งหมายที่ตัวเองได้ตั้งเป้าไว้ ชีวิตคนเราก็เช่นกัน จะเดินหน้าพัฒนาตนเองได้ก็ต้องมีแรงบันดาลใจเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจำเป็นต้องพยายามเติมเชื้อเพลิงอยู่เสมอไม่ให้ไฟความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาตัวเองหมดไป

แรงบันดาลใจมาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากครอบครัว แรงบันดาลใจจากเพื่อน หรือแรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสำเร็จที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ไม่มีใครยอมหยุดนิ่งและปล่อยให้ตัวเองถูกแซงและทอดทิ้งจนตามไม่ทันหรอกครับ เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ ไม่เพียงแต่ธุรกิจของคุณจะล้มเหลว คุณเองก็ถูกสังคมจดจำว่าเป็นผู้พ่ายแพ้

แต่จงจำไว้ว่าอย่าหยุดพัฒนาตนเอง  เพียงเพราะแรงกดดันจากคู่แข่งของคุณ ให้ปรับความคิด mindset ใหม่เป็นการตั้งเป้าพัฒนาตนเองด้วยแรงบันดาลใจจากความคิดเชิงบวก จะเห็นผลชัดเจนและยั่งยืนกว่ามากครับ

เจตนา – พัฒนาตนเอง เป็นเว็บไซต์สื่อสร้างสรรค์ที่รวบรวมบทความและบอกวิธีการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ รวมถึง อัพเดทข่าวสารการใช้เทคโนโลยีผสมกับข้อมูลไอทีเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณไม่หยุดอยู่กับที่และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในทุกๆวัน