กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาล Raintree – GreenDwell Thailand


0

GreenDwell ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาการก่อสร้างอาคารบนหลักการการออกแบบที่ยั่งยืนแทนที่หลักการแบบเดิมที่มองการออกแบบอย่างยั่งยืนแค่เพียงในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานเท่านั้น

แต่ GreenDwell ยังให้ความสำคัญในมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อความยั่งยืน บริษัทฯ เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผู้คนสัมผัสกับพื้นที่ผ่านกาลเวลาจะสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเอง

บริษัทฯ ใช้กระบวนการการออกแบบด้วยวิธี Green Research-Integrated Design หรือ G.R.I.D ในการสร้างสมมุตติฐานทางอารมณ์ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจบกระบวนการก่อสร้าง

Latest Casestudies

COVID-19 : งานจำลองการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางการจาม - scFLOW

COVID-19 : งานจำลองการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางการจาม – scFLOW

กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาล Raintree - GreenDwell Thailand

กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาล Raintree – GreenDwell Thailand

~ MORE POSTS ~

โดยใช้เครื่องมือจำลองบนคอมพิวเตอร์เป็น ‘เครื่องทดสอบประสบการณ์ทางด้านการสัมผัส’ เพื่อช่วยสถาปนิกตรวจสอบประสิทธิภาพด้านประสาทสัมผัสตั้งแต่ในช่วงแรก ๆ ของการออกแบบผ่านการวิเคราะห์การออกแบบในด้านความสะดวกสบาย ทัศนียภาพ อุณหภูมิ และเสียง ร่วมกับการตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารอีกด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถรังสรรค์ประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ในทุกประสาทสัมผัส ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการทำงานบนพื้นฐานหลักการแบบใหม่นี้มักใช้เวลามากกว่าการออกแบบทั่วไป บริษัทฯ ใช้การจำลองแบบในการสาธิตให้ลูกค้าเห็นถึงผลกระทบของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอันหลากหลายที่มีต่อการออกแบบ

การเพิ่มลูกเล่นให้กับสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้ข้อมูลบริบทที่เฉพาะเจาะจงทำให้เราสามารถรังสรรค์แบบสถาปัตยกรรมให้ออกมาได้ดียิ่งขึ้น

Raintree Kindergarten
Raintree Kindergarten

ภาพที่ 2: แบบแปลนชั้น 1 และชั้น 2 ของโรงเรียนอนุบาล RainTree

Image

ภาพที่ 3: กันสาด, ช่องรับแสง + เพดานเอียง, ลานพื้นที่โล่ง, ห้องเรียนที่ใช้แสงธรรมชาติ, และทางเดินในร่มเงา

เนื่องด้วยบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนและชื้น ร่มเงาและการระบายอากาศตามธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการออกแบบ

นอกจากนี้ การออกแบบโครงการต่าง ๆ ในบริบทเขตเมืองยังจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อทิศทางลมในพื้นที่อีกด้วย วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการไขปัญหาดังกล่าวนี้ ได้แก่ การผสานการจําลองสภาพการถ่ายเทความร้อนและการไหลเวียนของอากาศในขั้นตอนของการออกแบบ

MSC Solution

scSTREAM Result Raintree Kinderkarten

ภาพที่ 4: การจำลอง CFD ของสถานที่โล่ง ไปจนถึงหลังการก่อสร้าง ผลการจำลองแสดงให้เห็นถึง แบบการเคลือนไหวของอากาศ ผ่านทางช่องระบายที่ได้ดีไซน์ไว้เดิมที Greendwell พยายามที่จะใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์พื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไป แต่เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับขั้นตอนการออกแบบเชิงแนวคิดเท่านั้น เนื่องจากยังไม่สามารถจัดการกับมุมมองการออกแบบแบบจำลองได้ เช่น ขนาดของกริดและข้อจำกัดของจำนวนกริด

ในขั้นตอนการออกแบบขั้นสูง ทีมงานจำเป็นต้องทดสอบตัวแปรต่าง ๆ เช่น มิติแบบเปิดและระยะห่างระหว่างอาคารเพื่อใช้ในเรื่องการตัดสินใจการออกแบบ ซึ่งเครื่องมือ CFD ทั่วไปนั้นไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานเหล่านี้ได้ ดังนั้น ในการทดสอบด้านการออกแบบแม้กระทั่งการทดสอบพื้นฐานนั้นก็ยังต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมากดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ scSTREAM ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์การไหลและความร้อนร่วมกับระบบเมชในรูปแบบโครงสร้าง จากค่าย MSC Software.

ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของ GreenDwell ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ และระยะเวลาที่ใช้ในการจำลองแบบที่สามารถตอบโจทย์การออกแบบของบริษัทได้เป็นอย่างดี กระบวนการการทำงานนับตั้งแต่เครื่องมือการสร้างแบบจำลองไปจนถึงตัวแบบจำลองจึงมีลักษณะเรียบง่าย ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าง่ายต่อการใช้งานอย่างมาก คุณภาพของงานที่ออกมานั้นดูดีมากจนสามารถนำไปใช้ในงานนำเสนอให้กับลูกค้าได้โดยตรง

หนึ่งในโครงการที่พิสูจน์แล้วว่าซอฟต์แวร์ scSTREAM นั้นมีประโยชน์มหาศาล ได้แก่ โครงการสร้างโรงเรียนอนุบาลที่ตั้งอยู่ในบริบทเมือง พื้นที่บริเวณนั้นรายล้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างรอบข้างมากมาย ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการระบายอากาศ นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่คอยให้ร่มเงาในบริเวณพื้นที่ โดยหนึ่งในจุดประสงค์ของการออกแบบโรงเรียนคือเพื่อให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ในการเล่นและวิ่งเล่นไปรอบ ๆ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศเนื่องจากพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะยาวและแคบ จึงถือเป็นเรื่องที่ท้าทายบริษัทฯ เป็นอย่างมากในแง่ของการสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะช่วยให้ลมไหลผ่านได้ ทีมงานจึงสร้างแบบจำลองที่มีการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งปลูกสร้างโดยรอบที่มีอยู่ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณดังกล่าวในอนาคต

แบบจำลองช่วยให้ทีมงานสามารถทราบว่าทิศทางการไหลของลมไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น แต่กลับมีลมไหลเข้าและไหลออกจากช่องแคบ ๆ จากทางด้านหลังไปยังด้านหน้า ซึ่งเป็นทิศทางลมที่อยู่เหนือความคาดหมาย หากพิจารณาจากแนวเส้นผ่าศูนย์กลาง ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองช่วยให้ทีมออกแบบสามารถวางแนวคิดให้กับรูปแบบของตัวอาคารและใช้ประโยชน์จาก ‘ช่องลม’ ได้อย่างเหมาะสม จากนั้น การมีการออกแบบรูปทรงของสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของทิศทางลมให้กับสนามเด็กเล่นขนาดเล็กที่เด็ก ๆ จะใช้เป็นพื้นที่ในการเล่นสนุก

scSTREAM Result Raintree Kinderkarten

ภาพที่ 5: ช่องระบายลมด้านหน้า ทางเข้าโรงเรียนอนุบาล RainTree

Benefits

ตั้งแต่เริ่มใช้อาคารโรงเรียนอนุบาลนี้ โรงเรียนได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคณะคุณครูและผู้ปกครอง บรรยากาศที่โรงเรียนยังแตกต่างไปจากโรงเรียนในบริบทเมืองทั่วไป และเนื่องจากมีลมเย็นและมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี เด็ก ๆ จึงสามารถใช้พื้นที่อย่างสนุกสนาน แม้ในวันที่ไม่ค่อยมีลมพัด เพียงแค่ใช้พัดลมเพดานก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสบายได้

ทีมงานของ GreenDwell สามารถเอาชนะความท้าทายของพื้นที่ผ่านกระบวนการทำงานด้านการออกแบบแบบองค์รวมที่ซอฟต์แวร์ scSTREAM. มีให้ เครื่องมือการจำลองการถ่ายเทอากาศที่เชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์นี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยการตัดสินใจการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ

CFD Solutions: scSTREAM

scSTREAM โปรแกรมจำลองพลศาสตร์การไหลและความร้อน CFD  ได้ถูกนำไปใช้ในงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสถาปัตยกรรมเป็นเวลาสามสิบปี ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและการประมวลผลความเร็วสูง และยังมาพร้อมกับ Add-on : HeatDesigner ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยรูปแบบของ scSTREAM โดยได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการออกแบบการระบายความร้อนของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ HeatDesigner ให้ฟังก์ชั่นทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับการออกแบบการระบายความร้อนด้วยอินเตอร์เฟสที่เรียบง่ายและประสิทธิภาพการคำนวณที่ทรงพลัง


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor

Sbobet Mobile