Daily Horoscope: ดูดวงรายวัน 24 ส.ค. 63


0

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันอาทิตย์

   ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  อย่าจู้จี้เกินไป อะไรที่พออนุโลมผ่อนผันกันได้ เราก็ควรทำ งานเราจะได้ลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีนั่น  ยังผลให้ ผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือ   และบรรยากาศการทำงาน ก็จะมีแต่อารมณ์ยิ้มแย้ม จะช่วยปลดปล่อยความขุ่นมัวออกไปหัวใจเรา  ช่วยกันเรียกร้องความเหมาะสมใดๆ    ก็จักลงเอยได้ดี  ในทุกเรื่อง  ดำเนินการ การส่งงาน  รายรับ  การชำระเงิน จะต้องใจเย็น สุขุมรอบคอบตั้งสติ ตอบ ถามให้ดี มิฉะนั้น วู่วามจะเสียการ  ปัญหาจะ คลี่คลายไปได้ด้วยเหตุและผลเป็นอย่างมาก ประสานส่งงาน การซื้อ ขายจะตกลงกันด้วยยิ้มแย้มและเหตุผล ระวัง อุบัติเหตุฟืนไฟ ความรักแม้วางมาดเขื่องกันอยู่  ก็ตามหากมีปัญหาใดๆ ค่อยๆพูดค่อยๆ อธิบายชี้แจงได้จะเหมาะสมเหตุผลปัญหาจะ คลี่คลาย   หากเอาชนะกัน  หรือเอาแต่ใจ  ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแล้ว  ก็จักมีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบ  ไม่รู้จักสิ้น การเดินทางจะไปไหนก็ไปเถิด แต่อย่าประมาท หรือแข่งขันรีบร้อนใดๆ ให้รอบคอบถี่ถ้วนดีกว่า   แวะเยือนแหล่งธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม จะเสริมดวงบารมี   หรือทำให้ดวงตาเห็นธรรมได้บ้าง ไม่มากก็น้อย  เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันจันทร์

ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ จงควบคุมสติอารมณ์ไว้  แม้งานเราจะช้านักก็ตาม อย่าเถียงคำไม่ตกฟากจะติดกับดักศัตรู ต้องยิ้มแย้มไว้ สร้างบรรยากาศความสนุก  เราจะชนะใจ  คนดีๆเขาจะให้คะแนนนิยมเราแน่นอน ในวงการๆทำงาน  และประสบการณ์ จะสอนเราให้รู้ด้วยการเห็นของเราเอง   ความสำเร็จมากับความเครียด  อดใจรับฟังความคิดเห็นก่อน ต้องรู้ทัน และ อย่าหวาดหวั่นใดๆ  แล้วผลออกมาดี  ก็เราว่า เราทำดีแล้ว แต่ยังไม่ดีอีก ก็ต้องใช้ระยะเวลา ความรัก  ทั้งคนรัก และคนในครอบครัว จะตกลงกันด้วยสันติวิธีได้ ก็ต้องยอมโอนอ่อน ผ่อนตามทุกเรื่อง ไม่ถูกใจเราก็ตาม แล้วค่อยพูดค่อยจา ต้องมองดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองถูก  ปลูกฝังความดี ด้วยไมตรีอันเหนียวแน่น การเดินทาง  การขับขี่ จงถ้วนถี่  และไม่ประมาท และอย่าคะนองไปตามอารมณ์   วิญญาณนักแข่ง จะเดือดร้อน  เพราะความคะนอง เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น


 

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันอังคาร

 ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ ธุรกิจที่นำเสนอ จะได้ความร่วมมือ   ทางราชการ การส่งงาน  จะต้องใจเย็น สุขุมรอบคอบตั้งสติ ตอบ ถามให้ดี  จงอย่าวู่วาม มิฉะนั้นจะเสียการ  อันคนเรานั้น มักจะต้องคิดว่าชนะแล้วเป็นสุขไงล่ะ  ไม่มีใครจะคิดว่า การยอมแพ้ ยอมนิ่งนั้นเป็นสุขกว่าไม่ค่อยมี  สุขอื่นใด เหนือความสงบนั้นไม่มีในโลก  หากแต่งตั้งตัวแทน อธิบาย ชี้แจงได้จะเหมาะสมใช้เหตุผลที่ยุติธรรมปัญหาจะ คลี่คลาย   จะตกลงกันด้วยยิ้มแย้มและเหตุผล ระวัง อุบัติเหตุไฟ และ ฟ้าผ่าเอาไว้บ้าง ความรักแม้วางมาดเขื่องกันอยู่ก็ตาม ควบคุมอารมณ์ยิ้มแย้ม ลงเอย ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความปล่อยไปตามหัวใจกันเรียกร้อง ก็ลงเอยทุกเรื่อง  ต้องฟังการชี้แนะ และการห้ามปราม  ที่ไม่ให้ดำเนินไปในสิ่งผิดๆ  มิฉะนั้นจะเดือดร้อนได้  ต้องมองตัวเองให้ออกนั่นแหละ การเดินทาง ความปลอดภัยนั้นอยู่ที่เราไม่ประมาท อย่ารีบร้อน ให้รอบคอบ   ในเรื่องกฎจราจร   แวะธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม จะช่วยเสริมดวงได้มาก   ก็เรานั้นและ เป็นผู้บังคับบัญชาตัวเรา จะให้ดีก็ได้ จะให้เสียก็ได้  แต่ให้เลือกทางที่ดีๆจะดีกว่าเลยทีเดียว เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันพุธ

      ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ จักรับความร่วมมือ ที่ลงเอยที่เหมาะสม จะให้ความขัดข้องต่างๆ  และนานาปัญหา ก็จะคลี่คลาย ตกลงกันด้วยยิ้มแย้ม แจ่มใสใจเย็น สุขุมรอบคอบตั้งสติ ตอบ ถามให้ดี อย่างพินิจวิเคราะห์  ด้วยความใจเย็นๆ    เรื่องอุบัติเหตุฟืนไฟ  ต้องระวังไว้อย่าเผลอเรอ ความรักควรปล่อยให้เขาชนะเราไปเลยดีกว่า อันคนเรานั้นต่างมีวิญญาณแห่งตัณหากันทุกคน แต่ใครจะมีศีลธรรม และความยุติธรรม ยึดเหนี่ยวมากกว่ากันไง ราคะที่ขาดการยับยั้งนั้นเดือดร้อน และใครที่ดูถูกยังไงก็ชั่งเขา  รู้ว่าขี้แล้วยังเอาตีนเขี่ยอีก ติดตีน เหม็นเน่าแน่ๆ  ปล่อยเขาไป ถึงเราจะแพ้ ก็แพ้อย่างผู้ชนะใจเรา และจะชนะเมื่อปลายมือ อย่างนักปราชญ์จริงๆ  แล้วสันติสุขก็  จักเกษมเปรมปรีด์ มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส   แล้วก็จักเกิด สวรรค์บนดินโดยแท้  การเดินทางจงอย่ารีบร้อน และอย่าประมาท ถี่ถ้วนให้รอบคอบ  แวะธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม จะช่วยเสริมดวงฯให้ราบรื่น และเป็นมงคลโดยแท้  ใครอยากไวๆ ใครอยากดี อยากเด่น อยากแข่งช่างเขา  เราไม่เกี่ยว อย่างนั้นดีกว่าไม่น้อย เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

  ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ เหตุผลเป็นหลักแห่งความยุติธรรม  การประสานงาน การซื้อ ขายจะตกลงกันด้วยยิ้มแย้มและ สุขุมรอบคอบตั้งสติคลี่คลายปัญหา  เตรียมรับมือ ข้อมูลเพื่อการชี้แจงได้จะง่ายขึ้นอีกการดำเนินการ เราต้องใจเย็นๆแล้ว เราจะดีมีศักดิ์ศรี อย่างน่านับถือ และภาคภูมิ ความรัก ต่างคนต่างรักและจริงใจอย่างสุดเสน่หา  จงปล่อยตัวปล่อยใจในความอิสระ ของแต่ละคน และเดินตามความเรียกร้อง ในความประสงค์ทุกฝ่าย  ให้อยู่ในความเหมาะสม   หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งทำตัวนอกคอก ก็ห้ามปราม แต่หากห้ามไม่ฟัง ก็ปล่อยตามใจเขาดีกว่า น้ำเชี่ยว อย่าเอาเรือขวาง การเดินทาง  อย่ารีบร้อน ให้รอบคอบ  หาเวลา แวะธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม  แล้วจะช่วยเสริมบารมีได้มาก    และ รอบคอบกันหน่อยเสียเวลาไปบ้างช่างมันเถิด ทำบุญ บริจาคทานอย่างเดียว ยังไม่ถึงแก่นธรรม   สังคมมันเสื่อมทรามลงมาก แต่เราต้องระวัง โดนมลพิษทางจิตวิญญาณเข้าแล้ว กลายเป็นนักแข่ง ท้าทายไปนั่นแหละ เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันศุกร์

      ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ ต้องห้ามใจตัวเองให้หยุดเอาชนะให้ได้  ในสิ่งที่ชอบใจ แต่ไม่ถูกต้องได้แล้วศัตรูไม่มี    การดำเนิน ต่างๆ  ก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น การซื้อขาย การทวงหนี้ การชำระเงิน รายรับ รายจ่าย อธิบาย ชี้แจงแยกแยะโปร่งใส ให้นึกถึงความเหมาะเป็นอย่างมาก อย่าใจร้อน การประสานงาน ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายลงเอย ความรัก ครองเรือนอย่าใช้อารมณ์  จงใช้เหตุผล เพื่อแก้ไขเหตุร้าวฉานนานา  หากพิจารณาตนได้  แล้วมิจฉาทิฐิ  ก็จักไม่มีให้รกใจเราทั้งสองคนต่อไป  ฉะนั้นการเอาชนะนั้นเป็นธรรดาของนิสัยเดิมๆของคน ที่ทำให้คนเสียนิสัยกันมานานแล้วแน่นอนแต่เรารู้ทันเราจะปรับตัว และฉลาดขึ้น มิฉะนั้นจะต้องยังมืดบอดในจิตวิญญาณอยู่ การเดินทางคราวนี้ดีมาก ถึงลำบากบ้าง ก็ฝึกเราให้มีความอดทนได้ใช้โอกาสความรอบรู้ที่สั่งสมมาให้ได้โชว์  แต่อย่าลืมด้วยว่าต้องไม่ประมาท  ระมัดระวังดี อุบัติเหตุก็ไม่มี  ความปลอดภัยนั้นอยู่ที่การวางตนของเราไว้ด้วย   การที่ชอบท้ทายและเอาแต่ใจลึกๆแล้วไม่มีใครเขานิยมหรอก เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันเสาร์

    ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  มิตรภาพเจิดจ้า สื่อกลางการประสานงานมีความแจ่มใสขึ้น   เรื่องงานต่างๆ  จักดำเนินไปด้วยความราบรื่น   และความเหมาะสม  ที่น่ายินดี  ปัญหาอย่างมากจักคลี่คลาย กลายเป็นว่าเราจะมีทางออกที่ดี ต้องมีความอดทนเป็นที่สุด  แล้จะต้องพบช่องทางความสำเร็จ  ในการประสานงาน  การซื้อ ขายที่ตกลงกันได้ง่าย   หากเมื่อการเจรจาไม่พอใจบางอย่างก็ต้องเงียบเอาไว้ก่อน  หากจะคัดค้านใดๆ ก็ต่อเมือ อีกฝ่ายหนึ่งเงียบลง สักระยะหนึ่งก่อน แล้วเราค่อยชีแจงทีหลัง   ความรักของเรานั้น ต่างคนต่างมัวแต่เอาชนะ ยิ่งโกรธๆจนหน้าเขียวแล้วจะได้อะไร ชนะแล้วได้อะไร สิ่งเลวๆ คนส่วนใหญ่เค้าไม่ยอมรับกันอยู่แล้ว  จะหาความสุขในการครองเรือนไม่เจอแน่  ใจเย็นๆเขาจะเป็นอย่างไร หรือจะว่าอย่างไรใครว่าเราโง่ ว่าเรากลัวช่างเขา แล้วจะเห็นทางออกที่ดี  อันเป็นหนทางที่สวยสดงดงามที่ดีกว่า   ทำไม่ยาก เพราะเราไม่ได้ลองทำ เลยว่าทำยาก  การเดินทาง  อย่าประมาท  อย่าขับขี่ แบบท้าทาย เพื่อความปลอดภัยเสมอ สำหรับตัวเราเอง และผู้ร่วมทางของเรา แล้วเราก็ไม่ถูกต่อว่า ต่อขานให้เสียอารมณ์ด้วย  ตั้งสติ เจริญปัญญาเอาไว้ แล้วจะเห็นทางแต่ดีๆ  เราปรับตัวกันไม่ค่อยเป็น   เมื่อหลายปีก่อนๆ หรือปีสองปีก่อน ก่อการสิ่งใดๆไว้  มาปีนี้ก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  และเมื่อวันสองวันก่อน เราสิ่งใดๆได้ มาวันนี้เราก็ได้รับสิ่งนั้นๆ  แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนเราหุงข้าวเอาไว้ ตอนนี้หิวข้าวเราก็ได้กินข้าวนั้น อุปมาให้รู้ว่า เราทำสิ่งใดไว้ เราย่อมได้สิ่งนั้น


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor

Sbobet Mobile