Daily Horoscope: ดูดวงรายวัน 25 พฤษภาคม 2563


0

 ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  มีการงานใด เรานั้นยังอดทนทำต่อไปที่จะต้องมุ่งไปอย่างมีความหวัง    มีความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือ  อารมณ์ยิ้มแย้ม จะช่วย ปล่อยไปตามหัวใจกันเรียกร้อง ก็ลงเอยทุกเรื่อง  ดำเนินการใดๆ ก็จะต้องใจเย็นๆ สุขุมรอบคอบตั้งสติเอาไว้  ให้อบรมปัญญาตนได้ จะต้องเตรียมคำตอบ ถามให้ดี มิฉะนั้น หากวู่วามจะเสียการ  ความสุขุม และใจเย็น จักทำให้ปัญหาคลี่คลายไป ได้ด้วยเหตุและผล และความยุติธรรม เป็นอย่างมาก ประสานส่งงาน การซื้อ ขายจะตกลงกันด้วยยิ้มแย้มและเหตุผล  ระวัง อุบัติเหตุฟืนไฟ ควรหมั่นตรวจตราให้ดีด้วย ความรัก  ใครๆก็ต้องยอมรับ ให้แม้นถึงวางมาดเขื่องๆ  กันอยู่ก็ตาม หากฟังเหตุผล  และมองตนเองออก หรือจะต้องแต่งตั้งตัวแทน ที่จะต้องอธิบาย ชี้แจงให้ได้ความะเหมาะสม เหตุผลที่ปรองดองกัน ให้เกิดปัญหาจะ คลี่คลาย  ให้เราเข้าใจกันมากขึ้น การเดินทางอย่ารีบร้อนรุกลี้  รุกรนใดๆ ให้ต้องประมาทรวดเร็ว  จงถี่ถ้วน และ ให้รอบคอบ   การแวะธรรมสถานใดๆ  จักให้ได้รู้  ได้เห็นและได้ฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม จะเสริมดวงบารมี   ให้เป็นแรงบันดาลใจให้เรา คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลดโลภโกรธ หลง ลงได้บ้าง อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ


   ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ จงใช้ปัญญาควบคุมสติ อบรมตนเองไว้  แม้ยากลำบากเรื่อง งานของเรานักก็ตาม  คำพูด ต้องอย่าเถียง  แบบคำไม่ตกฟากจะติดกับดักศัตรู ต้องยิ้มแย้มไว้ สร้างบรรยากาศความสนุก  เราจะชนะใจเค้าได้ด้วยการนิ่งเป็น แล้วจะง่ายขึ้น ในวงการๆทำงาน  และประสบการณ์ จะสอนเราให้รู้ด้วยการเห็นของเราเอง   ความสำเร็จมากับความเครียด  อดใจรับฟังความคิดเห็นก่อน ต้องรู้ทัน และ อย่าหวาดหวั่นใดๆ  แล้วผลออกมาดี ความรัก  ทั้งคนรัก และคนในครอบครัว ต้องยอมโอนอ่อน ผ่อนตามทุกเรื่อง ไม่ถูกใจเราก็ตาม แล้วค่อยพูดค่อยจา ต้องมองดูตัวเองให้ออก บอกตัวเองถูก  ปลูกฝังความดีไมตรี เหนียวแน่น จะตกลงกันด้วยสันติวิธีได้  แล้วจะได้ดีจริงๆ การเดินทาง  การขับขี่ จงถ้วนถี่  และไม่ประมาท และอย่าคะนองไปตามอารมณ์   วิญญาณนักแข่ง จะเดือดร้อน  เพราะความคะนอง   แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ ด้วยการดำเนินการใดๆ ด้วยความสงบ แล้วจะดีเอง อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ

         ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ กับธุรกิจใดๆ ที่จะด้องนำเสนอ จะได้ความร่วมมือ   แนวโน้มไปในทางที่ก้าวหน้า  แต่จะต้องใจเย็น สุขุมรอบคอบตั้งสติ ตอบ ถามให้ดี  จงอย่าวู่วาม มิฉะนั้นจะเสียการ  เน้นความยุตธรรม และความนิ่งๆสงบให้แนบเนียน หากแต่งตั้งตัวแทน อธิบาย ชี้แจงได้จะเหมาะสมใช้เหตุผลที่ยุติธรรมปัญหาจะ คลี่คลาย   จะตกลงกันด้วยยิ้มแย้มและเหตุผล ระวัง อุบัติเหตุไฟ และ ฟ้าไว้บ้าง ความรักแม้วางมาดเหนือ ทำเขื่องๆกันอยู่ก็ตามนั้น  จงควบคุมสติอบรมปัญญา ให้อารมณ์  ความยิ้มแย้ม แล้วจะลงเอย  เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่  แล้วจะให้ปล่อยไปตามหัวใจกันเรียกร้องได้  ก็จะลงเอยได้ทุกเรื่อง  มิตรภาพ จักเฟื่องฟูได้จริง การเดินทาง อย่าประมาท และอย่ารีบร้อน ให้รอบคอบ   ในเรื่องกฎจราจร   แวะธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม จะช่วยเสริมปัญญา เสริมความเป็นมงคล ให้ดวงชะตาชีวิตได้ดี ได้มาก อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ

          ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ จักรับความร่วมมือ ที่ลงเอยที่เหมาะสม จะให้ความขัดข้องต่างๆ  และนานาปัญหา ก็จะคลี่คลาย ตกลงกันด้วยยิ้มแย้ม แจ่มใสใจเย็น สุขุมรอบคอบตั้งสติ เรียบเรียงคำถาม คำตอบให้ดี อย่างพินิจ วิเคราะห์  ด้วยความใจเย็นๆ   หาเหตุ รู้เหตุให้สมเหตุ สมผลได้ ดับเหตุได้ ดับทุกข์ได้ จริงๆนั่นแหละ ความรักควรปล่อยให้เขาชนะเราดีกว่า  ถึงเราจะแพ้ ก็แพ้อย่างปราชญ์ แล้วสันติสุขก็  จักเกษม เปรมปรีดา  ด้วยความยิ้มแย้มกันเถิด  แล้วก็จักเกิด สวรรค์บนดินโดยแท้ ทำได้ดีจริงๆ ด้วยตัวเราเองนั่นแหละ การเดินทางจงอย่ารีบร้อน และอย่าประมาท ถี่ถ้วนให้รอบคอบ  แวะธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม จะช่วยเสริมดวงฯให้ราบรื่น และเป็นศิริมงคลโดยแท้ ให้กับตัวเราเองได้แล้วจะดีไม่น้อยเลย  อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ

   ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ เหตุผลเป็นหลักแห่งความยุติธรรม การประสานงาน การซื้อ ขายจะตกลงกันด้วยยิ้มแย้มและ สุขุมรอบคอบตั้งสติคลี่คลายปัญหา  เตรียมรับมือ ข้อมูลเพื่อการชี้แจงได้จะง่ายขึ้นอีก การดำเนินการ ด้วยใจเย็นๆแล้ว จะดีมีศรีศักดิ์ ความรัก ต่างคนต่างรักยิ่ง  จริงใจอย่างสุดเสน่หา  จงปล่อยใจ และเดินตาม ความเรียกร้อง ในความประสงค์ทุกฝ่าย  ให้อยู่ในความเหมาะสม การเดินทาง  อย่ารีบร้อน ให้รอบคอบ  หาเวลา แวะธรรมสถาน เพื่อฟัง หรือ อ่านข้อคิดคติธรรม  แล้วจะช่วยเสริมบารมีได้มาก    และ รอบคอบกันหน่อยเสียเวลาไปบ้างช่างมันเถิด อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ

            ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ ห้ามใจตัวเองให้หยุดได้ ในสิ่งที่ชอบใจ แต่ไม่ถูกต้องได้แล้ว   ศัตรูไม่มี    การดำเนินธุรกิจ ต่างๆ  เป็นไปด้วยความราบรื่น  การซื้อขาย การทวงหนี้ การชำระเงิน รายรับ รายจ่าย อธิบาย ชี้แจงแยกแยะโปร่งใส ให้นึกถึงความเหมาะเป็นอย่างมาก อย่าใจร้อน การประสานงาน ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายลงเอย  ความรักอย่าใช้อารมณ์  จงใช้เหตุผล เพื่อแก้ไขเหตุร้าวฉานนานา  หากพิจารณาตนได้  แล้วมิจฉาทิฐิ  ก็จักไม่มีให้รกใจเราทั้งคนต่อไป ฉะนั้นการเอาชนะนั้นเสียนิสัยแน่นอน การเดินทางคราวนี้ดีมาก ถึงลำบากบ้าง ก็ฝึกเราให้มีความอดทนได้ใช้โอกาสความรอบรู้ที่สั่งสมมาให้ได้โชว์  แต่อย่าลืมด้วยว่าต้องไม่ประมาท  ระมัดระวังดี อุบัติเหตุก็ไม่มี  จักมีแต่ความปลอดภัยโดยแท้  อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ

          ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  มิตรภาพเจิดจ้า สื่อกลางการประสานงานนานา   เรื่องงานต่างๆ  จักดำเนินไปด้วยความราบรื่น   และความเหมาะสม  ที่น่ายินดี ปัญหานานา จักคลี่คลายเป็นอย่างมาก การประสานงาน ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงกันได้ง่าย   หากเมื่อการเจรจาไม่พอใจบางอย่างก็ต้องเงียบเอาไว้ก่อน  หากจะคัดค้านใดๆ ก็ต่อเมือ อีกฝ่ายหนึ่งเงียบลง สักระยะหนึ่งก่อน แล้วเราค่อยชีแจงทีหลัง ความรักของเรานั้น ต่างคนต่างมัวแต่เอาชนะ กันอยู่แล้วหาความสุขไม่เจอแน่  ใจเย็นๆเขาว่ายังไงเห็นดี เห็นงามตามกันดีกว่า  การเดินทาง  อย่าประมาท  อย่าขับขี่ แบบท้าทาย เพื่อความปลอดภัยเสมอ สำหรับตัวเราเอง และผู้ร่วมทางของเรา แล้วเราก็ไม่ถูกต่อว่า ต่อขานให้เสียอารมณ์ด้วย อันคนเรานั้นมีกิเลส ตัณหาราคะ เท่ากัน  แต่ใครจะยับยั้งได้มากกว่ากัน  ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมมีการยับยั้งในกิเลส ตัณหานานานั้นได้มาก  เหมือนรถความเร็วเท่าๆกัน แต่การควบคุมของผู้ขับขี่ใครจะควบคุมการขับเคลื่อนได้ดีกว่ากว่ากัน บางคนถึงขับเลยโค้งได้นั่นแหละ


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor

Sbobet Mobile