Daily Horoscope: ดูดวงรายวัน 29 มิ.ย. 63


0

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันอาทิตย์

 ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  กิจการ งานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ   การดำเนินงานต่างๆนานานั้น  จงด้วยใช้ความเหมาะสม ที่ยุติธรรม ทั้งตัวเราเองเป็นฝ่ายนำ แม้จะต้องมี อุปสรรคบ้าง  แต่เราใจเย็นๆ  ความดีที่ทำมานั้น  ก็จะกำลังราบรื่น และเจิดจ้า เบิกบาน ในลู่ทาง ในกิจการต่างๆที่ทำอยู่แล้ว  หรือจะเริ่มทำต่อไป ความรัก และ ครอบครัว จงอย่าใช้อารมณ์ที่เอาแต่ใจตน จนอยู่เหนือเหตุผล ที่ถูกต้องและยุติธรรม ต้องอดทน ฟังเป็น นิ่งเป็น จักสุโขไปตามรังรักในจินตนาการไม่น้อย  นี้  คือสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดนั้น อยู่ที่เรากระทำด้วย การเดินทางคราวนี้ จงใช้โอกาสความเหมาะสม สร้างสรรค์ให้เกิด  ความดีอันสูงสุดเจิดจ้านี้ เอามาปฏิสัมพันธ์  ให้เกิดประโยชน์ทั้งท่านเอง และ ผู้อื่น  ให้ได้เห็นผลงานโชว์ได้ชัดเจน ประกอบด้วยความไม่ประมาทด้วยแล้ว ไม่ผิดหวังแน่ๆนะท่าน คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น  ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง  

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันจันทร์

   ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  ลู่ทางการทำมาหากินสดใสขึ้น สำหรับผู้ที่กิจการอยู่แล้ว มิตรภาพก็เบ่งบาน  แม้เราเองจะไม่ชอบ  แต่หากว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์  เพื่อเป็นประโยชน์ในส่วนรวมของเราทุกคน บางที่ก็ต้องยอมเสียสละ ความเป็นส่วนตัวของเราออกไปบ้าง   ผู้หางาน จะได้งานจง มั่นใจได้เลย  แต่หากเรา เลือกงานเกินไป บางทีก็อาจจะเพี้ยนไปจากการทำนายได้  เราต้องเอาหลักความเป็นจริง ที่เป็นไปได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ความรัก ครอบครัว มีความเข้าใจที่สดชื่นแจ่มใส จักมีเข้าใจไม่น้อย จะเริ่มต้นรัก  หรืออยู่กินกันมานาน หากเราต่างรู้จักพิจาตนได้อย่างถ่องแท้ แล้วจะเห็นความสุขอันแท้จริงได้ไม่น้อยเลย  การเดินทางเอื้ออำนวยแจ่มใส อันเหมาะสม  แต่ก็อย่ามัวเพลินกับสิ่งล่อใจแล้ว โอกาสจะถอนตัวไม่ขึ้น   อย่าลืมตัวเดี่ยวจะเป็นที่ให้ต้องตกอยู่ในความประมาท  จะทำเพลิดเพลินซะจนต้อง เสียงาน เสียการณ์ และเพื่อความปลอดภัยแห่งตน ที่ถูกที่ควร แล้วต้อรู้จักพิจารณาตนแล คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง  

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันอังคาร

 ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  จะได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจการนานา การเจรจาหาข้อยุติ ข้อตกลง  ทุกๆเรื่อง ต้องใจเย็นๆ จะสมหวัง สูงสุด  สร้างบรรยากาศการ ให้เบิกบาน ความเดือดร้อนต่างจะคลี่คลาย และครื้นเครง การยอมเสียเปรียบก่อน  จะได้ดีภายหลัง  อันเป็นผลที่มาจากที่เรามีความหนักแน่นสุขุม  ความรักครอบครัว จะเห็นด้วยในความคิดเห็น กันและกัน อย่างมีความเข้าใจกัน แต่เราก็ต้อง อยู่ในกรอบความถูกต้องที่ดี. หากทำดีๆได้แล้ว  ก็จักได้ดี มีสุขในการครองรัก ครองเรือนแน่นอน การเดินทางนั้นจักได้พบ ได้เห็นทัศนะนานา เป็นโอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดี  จะพบเพื่อนใหม่ โครงการใหม่ๆ จงอย่าประมาท และจงหัดรู้ หัดทำในสิ่งที่ทำให้ปล่อยวาง และหัดฟังเหตุผล ที่ใครต่อใครที่สังคมยอมรับ ในสิ่งทีดีๆอันเป็นตัวอย่างที่ดีบ้าง คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง  

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันพุธ

  ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ ความน่าเชื่อถือของเรานั้น ยังอยู่ในความสง่างามและภูมิฐานไม่น้อย  จงดำเนินการต่างๆอย่างยุติธรรม และใช้ปัญญา  ความคิดดีๆ จงมีสติครองตน และควบคุมเอาให้มีความเหมาะสม อย่าลืมตัว   กำลังมีความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ดี  จะก้าวสู่อนาคตที่มุ่งหวัง  อันสง่างาม   โอกาสผ่านการคัดเลือก มีหลายสิ่งเอื้อความสำเร็จ  อย่าเข้าข้างตัวเอง ให้มองถึงความถูกต้อง ที่ไม่เข้าข้างๆใด ข้างหนึ่งเป็นหลักการ  ความรัก ครองเรือน ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง  ในการประพฤติตน เราต้องไม่ถกเถียง อย่าแข็งข้อ อย่าตามใจตัว แม้เอื้อให้เรา  แล้วความสุขในการครองเรือนจะเจิดจ้า  เบิกบาน การเดินทางควรเตรียมการเนิ่นๆ และไม่ประมาท อย่างไม่ควรรีบร้อนทั้งสิ้นไปแบบถึงเมื่อไร ก็ช่างถึงแน่ๆ อย่าเครียด อย่าใจร้อน ปลอดภัยตั้งแต่ในมุ้งแล้วนะ  จริงๆ คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง  

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

  ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  ลู่ทางต่างๆวันนี้แจ่มใส นัก  ทั้งความรักการงานเบิกบานเสมอ   จักได้รับการเสนอ โครงการทางร่ำรวยสูงสุด เกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามทีเดียว   การเริ่มดำเนินกิจการ ค่อยๆไตร่ตรองดีๆ แล้วจะดีแน่ๆ การเงินเครดิตดี ชื่อเสียงเรื่องเงินยังดีอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ เรื่องทุนรอนไม่มีปัญหา ความซื่อตรง เราจักมีเครดิต  ในการนำสินค้ามาก่อน ขายแล้วจ่ายทีหลังได้ จึงมีโอกาสขยายกิจการได้ไวขึ้นความรักของเรานั้น  ให้เรานิ่งเป็น ยอมแพ้เป็น อดกลั้นเป็น ความเข้าใจก็เบ่งบาน   ซึ่งเป็นสิ่งอันพึงควร และเป็นสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดในการครองรักเรานั่นเอง  อะไรที่ต้องห้ามนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี  แล้วสิ่งดีๆนั้นไม่มีใคร การเดินทางนั้น ไม่มีความประมาทอย่างเดียว  แล้วจะไม่มีสิ่งใดที่น่าเป็นห่วง และเราก็อย่าไปมัวเพลินกับสิ่งล่อใจที่ จะทำให้เสียหลัก เสียจุดหมาย  อยู่ที่เรามีสติและปัญญา ดวงตา เห็นธรรมด้วยกระนั้นแล คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง 

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันศุกร์

       ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  วันนี้โอกาสจะผ่านพ้นอุปสรรค์ไปได้ มีความเป็นตัวเองได้มาก ก้าวหน้าแบบท้าทาย จงสอดแทรกความนิ่มนวลลงไปด้วย ควรฟังเพลง ฟังดนตรี สร้างการหยอกล้อ ให้ผ่อนคลายความเครียดหงุดหงิด   แล้วความสุขุมเยือกเย็นจะผุดในอารมณ์  ความฉุนเฉียวบดบังจะหมดไป  หัดเป็นคนใจเย็นๆแล้วจะดี สร้างความสนุกสนานในการทำงาน ไม่โกรธง่าย แม้ใครจะจ้องจับผิดเราๆ ก็อย่าสนใจเลย ให้เราตั้งใจดำเนินการหน้าที่  ของเราให้ดีๆที่สุดก็แล้วกัน จะปลอดภัยจากศัตรูแน่  ก็ความใจเย็น  ที่สุขุมนุ่มนวลนั่นแหละ ความรัก จะได้ห็นอก เห็นใจกันได้ ถ้าเรามองเห็นในเหตุและผล  มองตัวเองให้ออก  ให้ความจริงที่เราประพฤติตนผิด หรือถูกนั้น ให้เรามองให้ออก  จะได้บอกตัวเองได้ถูก  แล้วดำเนินไปสิ่งที่ถูกทาง การการเดินทางไปไหนมาไหน แม้จะไม่ราบรื่น แต่ก็ปลอดภัยไม่น้อย  แต่ว่าจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยเสมอ  เมื่อรอบคอบ จงแยกแยะจัดการเวลาให้เป็น คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง  

ดูดวงรายวันคนที่เกิดวันเสาร์

  ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  เตรียมตัว และเตรียมใจ รับสภาพของสถานการณ์  ที่อาจจะไม่คล่องตัว ในการดำเนินธุรกิจ ทุกด้าน จะมีการผิด จะได้รับการบิดเบือน รู้แล้วต้องโอนอ่อนผ่อนตาม  ผิดหวัง และจะถูกกลั่นแกล้ง ในเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่ว่าก็จะได้ดีในภายหน้า ความ ขลุกขลัก ความล่าช้า จักทำให้เราต้องได้ใช้เวลาศึกษาลู่ทางเตรียมรับมือ  ในการอธิบาย  ในการชี้แจง  เพื่อแยกแยะให้เกิดความชัดเจน และเข้าใจดีขึ้นในหมู่คณะทีมงานของเรา ความรักยังคิดถึงกันเสมอ  ต้องทนห่างเหิน อาจจะต้องกระแนะ กระแหน พูดจาเสียดแทงกันบ้าง อย่าเอามาใส่ใจ   แต่หากเรายอมก็จะดีได้ แม้ใครจะว่าเรากลัว เราอ่อนแอช่างเขาเถอะ  เพราะว่าความรัก ครองเรือนเป็นส่วนตัว คนอื่นไม่เกี่ยวน่ะ การเดินทางต้องระมัด ระวังให้มากๆ รอบคอบ โอกาสพลาดพลั้งมีมาก ระวังดีๆจะปลอดภัย  แต่เราไม่ประมาท  ระมัดระวังตั้งแต่ต้นแล้ว  ก็ไม่น่าจะเป็นห่วง คนเรานั้นต่างมองว่าตนอยากจะได้  ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  จนไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมกันนั้น  เป็นเพราะความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวซึมซับเอาไว้ในจิตวิญญาณเลวๆไว้มากนั้น  ฉะนั้นควรต้องยึดหลักคุณธรรมมาขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยแห่งตนได้ ก็จักยังผลให้การบำเพ็ญในคุณธรรมก้าวสู่ผู้เป็นอารียะชนได้ อย่างแท้จริง


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor

Sbobet Mobile