Daily Horoscope: ดูดวงรายวัน 5 พฤษภาคม 2563


0

  ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้   จักพบแนวทางการแก้มือฟื้นฟูในสิ่งที่เคยล้มเหลวมาก่อน และรู้จักการปรับปรุงตัวได้ไวด้วย ที่ฟันฝ่ามีความอดทนดำเนินกิจการมา ก็มาได้ถูกทางแล้ว   ให้ใจเย็นๆในเรื่องหนี้สิน ทั้งที่จะต้องเป็นฝ่ายใช้หนี้เขา  หรือเขาต้องใช้หนี้ให้เรา  จะต้องดำเนินการใดๆไปด้วย ความสุขุม ทนการถูกตำหนิได้ แล้วลงเอยได้ดี   ได้จากผลพวงจากการที่เราทำดี จึงทำให้เราได้ดีนั่นเอง  แต่หากเกี่ยวข้องกับอบายมุขนั้นจะหมดตัวได้  อย่าคิดให้ร่ำรวยไวๆเลย ความคล่องตัวในกินการก็กำลังจะดีขึ้นได้แล้ว  กับกิจการที่ทำมาหากินที่เป็นสัมมาชีพต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ  ชื่อเสียงการเงินจงรักษาเครดิตให้มีความแน่นอน  แต่ต้องใจเย็นๆและอดทน ที่มีความบกพร่องที่มีขึ้นบ้างเสมอ ค่อยๆแก้ปัญหาเรื่องทุนรอน   จงสร้างกำลังใจที่จะต้องอดทนต่อสู้ ต่อไปแล้วคลี่คลายได้แน่นอน   ความรักครอบครัวมีกำลังใจจะสานต่ออันแจ่มใส  แต่ต้องคล้อยตามการที่บอกกล่าวสอนเรา เตือนเรา  หรือเราต้องสอนเขา ถ้อยที ถ้อยอาศัยกันไป อย่าใช้อารมณ์ให้อยู่เหตุผล  จงยึดมั่นในความถูกต้องที่สุดเอาไว้  การเดินทางนั้น ไปไหนมาไหน อย่าหวือหวาว่องไวนัก จงรอบคอบช้าๆไว้ จะมีความปลอดภัยเสมอ  อย่าท้าทายกับความเร็วระเริงรื่น   อย่าประมาทประกอบการดำเนินกันไป ให้เราจงอยู่ในกรอ  มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน


             ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ เบ่งบานในสัมพันธภาพแห่งมิตรภาพเจิดจ้า  และความสง่างาม   ที่ช่วยเอื้อให้การดำเนินงานคล่องตัว รู้ทางออก ทางเข้าได้มากขึ้น   จงมั่นใจภูมิใจ เชิดหน้าตนเองไว้ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  และพอใจในความเป็นอยู่  แม้น้อยนิดก็อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน  เอาไว้ได้เลย   ความมุ่งหมายมี ความสำเร็จสูงมาก มั่นใจได้เลย  ยิ่งอยู่อย่างคนเลี้ยงง่ายด้วยแล้ว  ก็พอเพียงอยู่เป็นสุขได้โดยแท้  เรื่องเราทวงหนี้เขา หรือเขาทวงหนี้เรา  การเรียกร้องความยุติธรรม    การคุ้มครองดูแลรักษาความปลอดภัยใดๆ  กำลังมีการเคลื่อนไหว  ก้าวหน้าจักได้เห็นผลขึ้นแล้ว  ความรักสมหวัง  ครอบครัวลงเอยตามใจปรารถนาในทางทิศทางเดียวกัน แม้มีอุปสรรค ในเรื่องการเข้าใจกันได้ดีขึ้นได้พอสมควรอยู่บ้าง   ค่อยๆโอนอ่อนผ่อนตามกันบ้าง  อะไรที่ไม่ดี เราจงเชื่อฟังกัน เตือนกันได้  ห้ามกันได้  แล้วการครองรัก ครองเรือนของเราจักมีความสุขได้โดยแท้  การเดินทาง หากมีความตั้งใจที่ดีแล้ว ย่อมเป็นตามจุดมุ่งหมายที่มีความหวัง   แต่ต้องดำเนินอย่างตรงไปตรงมา  อย่าไขว้เขว  ใจรวนเร ที่เหลวไหล ผิดนัด ที่นัดหมายให้ตรงต่อเวลา เป็นการรักษาความเชื่อถือในเบื้องต้น  และจงปลอดภัย โดยที่เราก็ต้องไม่ประมาท  มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน

                      ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  ถึงเวลาและมาได้ถูกทางแล้ว ในกิจการที่อดทนต่อสู้ เหนื่อยยากมา พร้อมกับความกล้า ที่เรากล้าตัดสินใจ และได้โอกาสเปิดตัว ให้ฟื้นฟู ปรับปรุงการทำงาน และผลงานของตัวเองด้วย  หนี้สินทั้งที่จะต้องให้เรา  รึเราให้เขา ต้องดำเนินการ ด้วย ความสุขุม  ทนการถูกตำหนิได้ แล้วจะลงเอย  การที่เราจะชนะใจคน นั้นก็อยู่ที่ความดี มีความยุติธรรม  จักช่วยให้มีความคล่องตัวดีขึ้น อย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่คิดรวยทางลัด หรืออาจจะมีการเข้าไปเกี่ยวข้องอบายมุข หรือการพนัน  จะหมดเนื้อหมดตัว    หนทาง ร่ำรวยจริงๆนั้น ต้องได้มาจากเรื่องการทำมาหากิน   แต่ต้องใจเย็นๆและอดทนบากบั่น  การเงินเครดิตยังดีมาก แม้มีปัญหาเรื่องทุนรอน แม้จะติดขัดไปบ้าง จงสู้ต่อไปแล้ว  ปัญหาที่ติดขัด ก็คลี่คลาย   ความรัก ครอบครัวต่างมีกำลังใจที่ดีต่อกัน   ก็จักสานต่อมิตรภาพอันแจ่มใส  แต่ต้องเห็นพ้องคำเตือน  คำสอน คำห้ามปรามในสิ่งที่ผิดๆด้วย แต่ต้องไม่ท้าทาย  อย่าเอาแต่ใจเรา ที่ใช้อารมณ์อันอยู่เหตุผล การเดินทางได้โอกาสการพักผ่อนหย่อนใจ  และจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้รู้ทางการแก้ปัญหา ให้การดำเนินงานคล่องตัวและปลอดภัย  แต่ต้องไม่ประมาทอันที่จะขาดซะไม่ได้ แน่นอน ดวงดีปานใด แต่หวือหวาท้าทายเกินไปก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้   มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน

                  ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้  หากเราไม่ได้ใช้อดทนกันมานานสักหน่อย ก็จะไม่มีความเข้าใจ ในการฟื้นฟูปรับปรุงงานการที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น   สิ่งต่างๆมีแนวทาง  ควรดำเนินด้วยความสุขุม  หากวู่วามก็จะขัดใจกันมากกว่า  การที่เราต้องถูกตำหนิบ้างนั้น เป็นกระจกเงาให้เรารู้จักพิจารณาตนได้   ไม่ต้องโต้ตอบใดๆดีที่สุด  ประจวบเหมาะที่ถึงเวลาชนะใจคน ในการงาน จะมีหนทาง ร่ำรวยกำลังเริ่มขึ้น ให้เราทำกิจการต่างๆ   แต่ต้องอดทน รักษาชื่อเสียงการเงินเอาไว้   แม้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่บ้าง  ต้องต่อสู้ ต่อไปแล้วคลี่คลายได้แน่นอน  ความรัก ครอบครัวมีกำลังใจที่ดีต่อกัน  ด้วยการรู้จักการเห็นใจกัน  และกำลังเริ่มก็จะสานต่อการสร้างฐานะอันเหมาะสมยิ่งขึ้น  แต่ต้องหัดฟังเสียง ผู้อาวุโสไว้ด้วย และต้องไม่ท้าทาย ไม่สบประมาทในคำพูดจากันและกัน ประกอบกันด้วยแล้ว อุปสรรคจะไม่มีมากอย่างแน่นอน  การเดินทาง ปลอดภัยเสมอ และดำเนินการใดๆจงไม่ประมาท และต้องใจเย็นๆ เหนื่อยนักพักก่อน ผ่อนคลายความตึงเครียดให้ได้บ้าง  ธรรมสถานใดๆก็ดี  จักทำให้เราเกิดสติปัญญาได้บ้าง ไม่มากก็น้อยนั่นแหละ  จักเป็นการสมควรที่ดีบ้าง  มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน

            ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ งานจะตกลงกันได้ด้วยความสุขุม ใครจะตำหนิ ติเตียน ว่ากล่าวเรายังไงก็ช่างจะลงเอยได้ดี  จะชนะใจใครๆเขาได้ ด้วยความหนักแน่น  ในเรื่องของการทำดีนั่นแหละ  และมีความพากเพียรของเราเอง  ผลตอบแทนดีขึ้น.  รวยไม่รวย ไม่เป็นไร ไม่รวยก็อยู่ได้   หรือว่าอยากรวยก็ต้องทำมาหากิน ในสัมมาอาชีวะ หากคิดรายทางลัดโดยไปเกี่ยวข้องการพนัน  แทนที่จะรวย กลับจะหมดเนื้อหมดตัวจริงๆ  โอกาสแก้มือ และเรื่องการทำมาหากินอื่นๆ มีถมเถไป  ความรัก ครอบครัว  เขาจะบ่นว่าเราอย่างไรปล่อยเขาเถิด  แต่เราทำดีจริงๆแล้ว  ไม่มีใครว่า ไม่มีใครบ่นเราแน่ๆ   จงอดทนพูดจาปรับความเข้าใจกันดีๆ แล้วจะแจ่มใสขึ้นได้เอง  และควรนิ่งฟัง คำชี้แนะใดๆอันเหมาะสม อันสมควร  โดยอย่าวู่วามประกอบกัน   การเดินทาง ปลอดภัยแน่ๆ แต่ต้องไม่ประมาทอยู่ดี   อุปสรรคใดๆก็จักเบาบาง  และความราบรื่นของเราก็จะมีได้เสมอ  หากเหิมเกริม แซงซ้ายป่ายขวาท้าทาย  อย่างนั้นแล้ว ก็น่ากลัวว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ ระวังไว้ก็แล้วกัน  มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน

           ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ โครงการทางร่ำรวยสูงสุด มีขึ้นแล้วเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามทีเดียว  การเริ่มดำเนินกิจการต่างๆ  จะมีความคล่องได้ดีไม่น้อย แต่เราก็ไม่ต้องรีบร้อนอันพอสมควร   การเงินเครดิตดี มีชื่อเสียงเรื่องเงินยังดีอย่างต่อเนื่อง ต่อไปได้อย่าง ไม่มีปัญหา  และความซื่อตรง ที่จะนำสินค้ามาขายก่อนแล้วจ่ายทีหลังนั้นบัดนี้ได้มีโอกาสแล้ว หรือจักเกิดการขยายกิจการได้ไวขึ้น  จงสุขุมในการไปทวงหนี้ รู้จักประนอมด้วยการใช้ คำพูดการของร้องเป็น เมื่อเราถูกทวง  ต้องทนการถูกตำหนิได้ในทุกกรณีย์ จะชนะใจคนได้แน่ๆ  ความรักพอประคับประคองกันไปได้ดีอยู่ไม่น้อยแล้ว   ที่จะมีความเข้าใจกันนั้นก็มีมากอยู่   จงเอาใจกันและกันให้ดี แล้วจักเห็นความสุขที่แท้จริง  แต่หากใจร้อนกันทั้งหมด  ความสุขสันต์ หรรษาก็จักลดน้อยถอยลงไป  การเดินทางไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้ว ปลอดภัยได้อย่างไม่มีสิ่งใดๆน่าเป็นห่วง  แต่หากว่ามีการกิน การดื่มที่เกินไป เมามายเกินไป  ไม่รู้จักความพอดี  ก็อาจจะเสียหายพลาดพลั้งขึ้นได้  จักเสียอนาคตไปด้วย  มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน

          ดูดวงรายวันการดำเนินชีวิตของท่านวันนี้ อย่าท้อถอย แม้จะมีเหตุให้เกิดการท้อถอย ในการดำเนินงานอยู่บ้าง    ความคล่องตัวดีๆจะมีขึ้นได้เอง    หนทางร่ำรวยเริ่มจดจ่อขึ้นบ้างนิดหน่อยแล้ว     เรียกว่ามีโอกาสดีๆ ก็มาถึง ต้องรีบทำ   การเงินเครดิตดี     จงรักษาชื่อเสียงเรื่องเงินให้ดี สืบเนื่องต่อไป   อย่างสม่ำเสมอ  ปัญหาเรื่องทุนรอนจักคลี่คลายลงได้  จะทำให้นำสินค้ามาก่อน ขายหมดแล้วจ่ายทีหลังได้  โอกาสขยายกิจการก็มาถึง อยากได้ไวๆมันจะเครียด  จะให้ดีแล้ว ต้องช้าๆสุขุม   รู้จักพูดผัดผ่อน ที่เขาถูกทวงเราๆ  ทวงเขาทนการถูกตำหนิได้เสมอ  นั่นแหละ เราจะชนะใจเขาได้แน่   ความรัก และ ครอบครัว ต่างมีความหวังที่ดี และมีกำลังใจดีๆให้แก่กัน และไตร่ตรอง การพูด การจาให้เข้าใจ ให้ถึงเหตุผล ด้วยเหตุผล  อย่าใช้อารมณ์ให้อยู่เหนือเหตุผล แล้วอะไร ต่ออะไรก็ต้องดีแน่ๆ โดยเฉพาะที่เรามีเป้าหมายการสร้างอนาคตที่มั่นคงอันดีงาม  ที่แน่นอนที่สุดนั้นก็จงยึดมั่น แต่เรื่องทำความดี  การเดินทาง ไปไหนมาไหนนั้น อยู่ในความไม่ประมาทเสมอและต้องรอบคอบเอาไว้  อาจจะเกิดการลืมสิ่งของ ระวังความคะนองจักครอบงำเราได้ ทำให้ประมาทลืมตัวพลาดพลั้งเสียหายได้  จงจำใส่ใจอย่าได้ลืมเลือน  มลพิษทางจิตวิญญาณนั้น คือความโลภ โกรธ หลงนั่นแหละ คนดีๆเสียเพราะสิ่งเหล่านี้มาไม่น้อยเลย ต้องระวังการดำเนินชีวิตของเราไว้ให้ดี  โดยต้องยึดหลักคุณธรรมเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณ  ที่รอดพ้นไปได้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งตน


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments

Slot Gacor Maxwin

Slot Gacor Gampang Menang

Slot Gacor

Sbobet Mobile